نوامبر 9, 2019
خانه / نوار تیپ درزدار

نوار تیپ درزدار

شرکت تولید کننده نوار تیپ درزدار مشهد

شرکت تولید کننده نوار تیپ درزدار مشهد

شرکت های تولید کننده نوار تیپ بسیار زیاد است و هر کدام با مواد و خصوصیات مختلفی ساخته میشود. نوار تیپ آبیاری ها با مواد اولیه و جنس های مختلف تولید میشوند. همچنین نوار تیپ در نمونه های مختلفی تولید و وارد بازار میشود. یکی از نمونه های نوار تیپ …

توضیحات بیشتر »

شرکت تولید کننده نوار تیپ درزدار مشهد

صادرات انواع نوار تیپ آبیاری به ارمنستان

نوار تیپ درز دار نوعی نوار تیپ دارای روزنه است که قطره چکان ندارد. نوار تیپ با نوع آبیاری مخصوص خود توانسته است جز اولین اولیوت های کاربران و کشاورزان باشد. نوار تیپ درز دار مصرف آب را به شدت کاهش میدهد. نوار تیپ درز دار میتواند ماده خشک را …

توضیحات بیشتر »
فروشگاه مجازی محصولات بازار نوار تیپ ایران ترویج و توسعه کشاورزی