نوامبر 9, 2019
خانه / نوار تیپ اصفهان پلاست

نوار تیپ اصفهان پلاست

قیمت پخش نوار تیپ اصفهان پلاست

قیمت پخش نوار تیپ اصفهان پلاست

نوار تیپ آبیاری یکی از تجهیزات مهم برای کشت های ردیفی مورد استفاده قرار میگیرد. کشت های ردیفی قبیل گل کلم، کاهو،  فلفل، پنبه و.. میباشد و کشت های زراعی همچون گندم، ذرت و حوباب است. این محصولات نوع آبیاری منحصر به فرد خورد را دارند که باید آب به …

توضیحات بیشتر »
فروشگاه مجازی محصولات بازار نوار تیپ ایران ترویج و توسعه کشاورزی