نوامبر 9, 2019
خانه / نوار تیپ آبیاری

نوار تیپ آبیاری

صادرات انواع نوار تیپ آبیاری به ارمنستان

نوار تیپ آبیاری از پرمصرف تورین محصولات مصرفی کشاورزان است که چندین سال است بسیار باب شده است و بیشتر کاربران و گلخانه داران و کشاورزان استفادره میکنند. این محصول یکی از کار های بین المللی است که به کشور های دیگر صادر میشود. این حرکت تولیدی نشان دهنده چند …

توضیحات بیشتر »
فروشگاه مجازی محصولات بازار نوار تیپ ایران ترویج و توسعه کشاورزی